Οι πολίτες θα γλιτώσουν από την ταλαιπωρία της συλλογής «χαρτούρας» και θα μπορούν να ανοίξουν τη δική τους εταιρεία μέσω του gov.grΈναρξη επιχείρησης

Με λίγα μόνο «κλικ», χωρίς -ιδιαίτερη- ταλαιπωρία και γραφειοκρατία θα γίνεται η έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω του gov.gr.

Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, δημιουργεί αυτό που ζητά εδώ και καιρό η επιχειρηματική κοινότητα της χώρας:

Μια ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία θα υπάρχουν ή θα μπορούν να αντλούνται εύκολα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύσταση μιας ατομικής επιχείρησης.

Έτσι, οι επαγγελματίες θα γλιτώσουν από την ταλαιπωρία της συλλογής «χαρτούρας», τρέχοντας από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Ο κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, δηλαδή, δεν θα χρειάζεται να επισκεφτεί δημόσιες υπηρεσίες.

Πολλά από τα στάδια της διαδικασίας, καθώς και η έναρξη θα γίνονται, μέσω ειδικής πλατφόρμας στο πλαίσιο της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

Με τη νέα διαδικασία θα μειωθούν τα δικαιολογητικά που πρέπει κάθε φορά να υποβάλλονται, πολλαπλώς, σε διαφορετικούς φορείς (φωτοτυπία ταυτότητας, μισθωτήριο συμβόλαιο, υπεύθυνες δηλώσεις, πολλαπλά έγγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας κτλ), ενώ θα καταργηθούν και επιμέρους διαδικασίες που συνεπάγονται περιττά διοικητικά βάρη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα διαδικασία:

1. Δεν θα απαιτείται φυσική παρουσία του πολίτη στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

2. Καταργείται η προεγγραφή σε όλους τους φορείς. Ο επιχειρηματίας (είτε ο ίδιος, είτε ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του) θα εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς του Taxisnet και θα συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία, όπου δεν αντλούνται αυτόματα, για την έκδοση «Βεβαίωσης Εναρξης Εργασιών».

Αφού ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος, θα εκδίδεται από την ΑΑΔΕ η «Βεβαίωση Εναρξης Εργασιών» και ακολούθως θα γίνεται και η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης ατομικής επιχείρησης, ο πολίτης θα λαμβάνει μοναδικό αριθμό της επιχείρησής του που θα έχει αντίστοιχη λειτουργικότητα με τον αριθμό ΓΕΜΗ.

Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της νέας διαδικασίας κρίνεται ο ανασχεδιασμός του νομοθετικού πλαισίου, κάτι που θα γίνει με ειδική νομοθετική ρύθμιση που καταρτίζεται αυτή την περίοδο. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η ίδρυση μιας ατομικής επιχείρησης προϋποθέτει τα παρακάτω στάδια:

1. Εδρα: Προσδιορισμός του χώρου εγκατάστασης της επιχείρησης, ο οποίος αποδεικνύεται είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, αν πρόκειται για ιδιόκτητο χώρο.

α) Ασφάλιση – εγγραφή στο υποχρεωτικό ασφαλιστικό ταμείο (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών – ΟΑΕΕ).

β) Βεβαίωση πληροφόρησης προκατοχύρωσης για το δικαίωμα χρήσης του διακριτικού τίτλου, που έχει επιλεγεί να χρησιμοποιείται, από το οικείο Επιμελητήριο.

2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας και ΑΦΜ από την αρμόδια φορολογική αρχή.

α) Εγγραφή της επιχείρησης στο Επιμελητήριο, όπου ανήκει, ανάλογα με τη δραστηριότητά της (Εμπορικό & Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό ή Επαγγελματικό Επιμελητήριο) για παραλαβή «Πιστοποιητικού εγγραφής και καταβολής των ετήσιων εισφορών».

β) Εκδοση άδειας λειτουργίας για τις περιπτώσεις άσκησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Η διαδικασία ίδρυσης γίνεται στις κατά τόπους ΔΟΥ και τις τοπικές υπηρεσίες του οικείου Επιμελητηρίου. Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το νωρίτερο, την επόμενη μέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού γίνουν ο έλεγχος αυτών, η καταχώρηση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της επιχείρησης στο Πρωτόκολλο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, εκπληρωθούν οι προς το Επιμελητήριο οφειλόμενες συνδρομές και γίνει η εγγραφή και καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ.

Η ατομική επιχείρηση έχει περιορισμένα έξοδα ίδρυσης, οργάνωσης και διοίκησης, που σημαίνει ότι κάποιος με ελάχιστο κεφάλαιο μπορεί να ξεκινήσει το δικό του επιχειρηματικό σχέδιο και να αναπτυχθεί. Επίσης, οι ατομικές επιχειρήσεις προσφέρουν μεγάλα περιθώρια ευελιξίας στον ιδρυτή – επιχειρηματία, καθώς του δίνουν τη δυνατότητα της άμεσης λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεων που έχουν παρθεί από τον ίδιο.

 

Πηγή: newmoney.gr