Εξαλείφεται έτσι μια ακόμη εστία ταλαιπωρίας για τους φορολογούμενους που αντί να ξεροσταλιάζουν στην εφορία , θα ολοκληρώνουν τη δήλωση τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ MyProperty.

 

Tου Χρυσόστομου Τσούφη

Μετά τις αγοραπωλησίες, τις γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων , από την επόμενη εβδομάδα με 1 κλικ από το γραφείου του συμβολαιογράφου θα γίνονται και οι κληρονομιές.

Εξαλείφεται έτσι μια ακόμη εστία ταλαιπωρίας για τους φορολογούμενους που αντί να ξεροσταλιάζουν στην εφορία , θα ολοκληρώνουν τη δήλωση τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ MyProperty.

Για τις κληρονομιές δεν ισχύει το αφορολόγητο των 800.000€ που εφαρμόζεται στις γονικές παροχές. Η κλίμακα των κληρονομιών προβλέπει αφορολόγητο 150.000€

Ο φόρος είναι 1% για το τμήμα 150.001€ – 300.000€, 5% για το τμήμα από 300.001€-600.000€ και 10% για το υπερβάλλον ποσό.

Μια κληρονομιά 600.000€ έχει δηλαδή φόρο 16.500€

Υπάρχουν όμως ορισμένοι αστερίσκοι. Ισχύει ειδικό αφορολόγητο 400.000€ για τον επιζώντα σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα του εφόσον έχουν συμπληρωθεί 5 χρόνια γάμου.

Επιπλέον για κληρονομιά πρώτης κατοικίας δεν επιβάλλεται φόρος για αξία μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 250.000 ευρώ για έγγαμο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος.

Η δήλωση φόρου κληρονομιάς γίνεται εντός 9 μηνών από το θάνατο αν κληρονομούμενος πέθανε στην Ελλάδα και εντός 1 έτους αν ο κληρονομούμενος πέθανε στο εξωτερικό ή οι κληρονόμοι διέμεναν στο εξωτερικό κατά το χρόνο του θανάτου.

Μπορεί πάντως οι φορολογούμενοι να γλιτώνουν χρόνο και χρήμα με την ψηφιακή αίτηση , δεν γλιτώνουν όμως από τη βάσανο της συγκέντρωσης πλήθους δικαιολογητικών.

Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι τα εξής : 

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Αντίγραφο διαθήκης
  • Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής για το είδος και το βαθμό συγγενείας προς τον κληρονομούμενο
  • Πιστοποιητικό του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής
  • Δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του επικαρπωτή, όταν για τον προσδιορισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η ηλικία αυτού
  • Έγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίου
  • Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης
  • Αποδεικτικά χρεών της κληρονομιάς

Ο φόρος κληρονομιάς επιβάλλεται σε κάθε περιουσία εντός Ελλάδας ανεξάρτητα αν ανήκει σε ημεδαπούς ή σε αλλοδαπούς, καθώς και στην κινητή περιουσία που βρίσκεται στο εξωτερικό και ανήκει σε Έλληνα ή σε αλλοδαπό υπήκοο που είχε την κατοικία του στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr