Πώς λειτουργεί ο «κόφτης» 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις