Ώρα για «καμπάνες» για τις επιχειρήσεις που δεν στέλνουν αποδείξεις στο Taxis