Λουκέτο ακόμα και την ίδια μέρα για όσους δεν κόβουν αποδείξεις