Ποιες οι βασικότερες αλλαγές που έρχονται στο φορολογικό σύστημα από την 1η Ιανουαρίου 2024

 

Οκτώ αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς μισθωτών, συνταξιούχων, ελευθέρων επαγγελματιών και ιδιοκτητών ακινήτων φέρνει το 2024.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι μισθωτοί με ανήλικα παιδιά, αφού η αύξηση του αφορολογήτου ορίου κατά 1.000 ευρώ οδηγεί σε μείωση του φόρου εισοδήματος τους από 90 έως 200 ευρώ. Επίσης, κερδισμένοι είναι όσοι προχωρήσουν σε ανακαινίσεις ακινήτων, αφού θα έχουν μείωση φόρου έως 3.200 ευρώ τον χρόνο ή 16.000 ευρώ για 5 έτη, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που ασφαλίσουν τα σπίτια τους για φυσικές καταστροφές 10%.

Ωστόσο,  οι μεγάλες ανατροπές έρχονται για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι θα πρέπει πληρώσουν έξτρα φόρο 1.444 ευρώ για 470.000 αλλά και οι ιδιοκτήτες πάνω από τριών ακινήτων Airbnb, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα οι βασικότερες αλλαγές που έρχονται στο φορολογικό σύστημα από την 1η Ιανουαρίου 2024:

Αναφορικά με τους επαγγελματίες, η φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων θα γίνει το 2024, για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2023, με τεκμαρτό τρόπο. Ωστόσο προβλέπονται εξαιρέσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων εστιάζονται στους νέους επαγγελματίες, σε όσους έχουν δραστηριότητα σε περιοχές με μικρό πληθυσμό, τους πολύτεκνους κ.λπ..

Τι ισχύει για τα νοικοκυριά

Αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ το αφορολόγητο για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με παιδιά. Σε ετήσια βάση η ελάφρυνση κυμαίνεται από 90 ευρώ έως 220 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Πλέον η καταβολή κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων (επιδόματα τέκνων, επίδομα γέννησης, επιδόματα ανεργίας) θα γίνεται πλέον αποκλειστικά με χρεωστική κάρτα. Επίσης αυξάνεται το πρόστιμο για συναλλαγές με μετρητά.

Μεταβιβάσεις ακινήτων

Οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνονται πλέον υποχρεωτικά με την χρήση τραπεζικών εργαλείων. Κάθε συμβόλαιο που καταγράφει προκαταβολή, μερική ή ολική εξόφληση με μετρητά θα θεωρείται άκυρο και θα απαγορεύεται η μεταγραφή του.

Μεγαλύτερη θα είναι στο εξής η μείωση φόρου για ανακαίνιση ακινήτων. Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ.

Επίσης, έρχονται αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των μακροχρόνιων μισθώσεων, με τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση θα υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία.

Ακόμη, από το 2024 καθίσταται υποχρεωτική η διαβίβαση στην πλατφόρμα myDATA, όλων των εσόδων και εξόδων.  Μέσα στην χρονιά έρχεται η διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS και η Ενεργοποίηση του ψηφιακού δελτίου αποστολής, πιλοτικά από τις αρχές του 2024 και πλήρως έως το τέλος του έτους.

 

ΠΗΓΗ: ΝΕWMONEW