ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η ForoAnalysis πρωτοπορεί στην εξυπηρέτηση σας με μια σειρά εξελιγμένων υπηρεσιών, χωρίς ταλαιπωρία και σπατάλη πολύτιμου χρόνου.

.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

ΕΦΟΡΙΑ

 

|  Σύνταξη και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1, Ε2)

|  Σύνταξη και υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

|  Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ

Οικογενειακά Επιδόματα (Α21)

|  Έκδοση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων εισοδήματος & Εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ

|  Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας

|  Τακτοποίηση Ακίνητης Περιουσίας – Κληρονομιές

|  Έκδοση Ταυτότητας Οφειλών προς την Εφορία

|  Αιτήσεις Ρύθμισης Χρεών προς την εφορία

|  Έκδοση Τελών Κυκλοφορίας

.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

|  Αίτηση Επιδόματος Θέρμανσης

|  Αιτήσεις Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης

|  Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ

|  Κοινωνικό Τιμολόγιο ΕΥΑΘ

.

.

Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πολιτών με φυσική παρουσία στις υπηρεσίες

Μόνο με μια απλή εξουσιοδότηση και με το χαμηλότερο κόστος διεκπεραιώνουμε τις υποθέσεις σας, χωρίς να ταλαιπωρείστε και να χάνετε χρόνο.

 

|  Υποβολή τροποποιητικών Φορολογικών Δηλώσεων

|  Σύνταξη και υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

|  Τακτοποίηση Ακίνητης Περιουσίας – Κληρονομιές

|  Έκδοση Κλειδαρίθμου

|  Συμψηφισμοί – Επιστροφές Φόρου

.

..

Υπηρεσίες Προγραμματισμού Φορολογικών Υποθέσεων

Με τα σύγχρονα προγράμματα που διαθέτουμε μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υπολογίσουμε τις φορολογικές σας επιβαρύνσεις/ελαφρύνσεις κάθε στιγμή.

 

|  Υπολογισμός τεκμηρίων

|  Μεταβολή τεκμηρίων από αγορά ή πώληση ακινήτων

|  Μεταβολή τεκμηρίων από αγορά ή πώληση οχημάτων

|  Υπολογισμός Αναλώσεως Κεφαλαίων