Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύσταση και τη Λογιστική παρακολούθηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

  • Αναλυτική ενημέρωση για τις δυνατότητες των ΚΟΙΝΣΕΠ

  • Υποβολή δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

  • Σύσταση επιχείρησης και έναρξη δραστηριοτήτων στη Δ.Ο.Υ.

  • Υποστήριξη για τη λειτουργία, διαχείριση και ανάπτυξη της ΚΟΙΝΣΕΠ

  • Συμβουλευτική προς τα μέλη των ΚΟΙΝΣΕΠ για επιτυχημένες δράσεις

  • Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων με Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα

  • Ολοκληρωμένη Λογιστική και Φοροτεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών στις ΚΟΙΝΣΕΠ