έσπα εικόνα στα ελληνικά
espa banner english

0 %

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

H FORO ANALYSIS αναλαμβάνει με εμπειρία και υπευθυνότητα:

| Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων όλων των κατηγοριών

|  Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων Επιχείρησης

|  Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων

|  Σύνταξη και υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων

|  Δηλώσεις φόρου εισοδήματος Επιχειρηματία / Εταίρων

|  Μηχανογραφική τήρηση Μισθοδοσίας και Υποστήριξη σε Εργατικά Θέματα

|  Επίβλεψη και Οργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων – Εκπαιδεύσεις

|  Συστάσεις, Μετατροπές, Συγχωνεύσεις και διακοπές εταιρειών

|  Σύνταξη αναφορών για την πορεία της επιχείρησής σας

|  Έγκαιρη ενημέρωση σε θέματα νομοθεσίας

|  Τακτική Επίσκεψη στην έδρα της Επιχείρησης και διεκπεραίωση τρεχόντων ζητημάτων

|  Προσωπική επαφή με τον Επιχειρηματία

|  Οικονομικός Σχεδιασμός και Αναδιοργάνωση της Επιχείρησης σας

|  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

|  Σεβασμός – Εχεμύθεια – Κλίμα εμπιστοσύνης

|  Άμεση και εύκολη επικοινωνία με το γραφείο μας

|  Προγράμματα ΕΣΠΑ & ΟΑΕΔ

|  Εκπροσώπηση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

|  Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.

|  Τακτοποίηση παλαιών φορολογικών εκκρεμοτήτων

|  Επιλογή λογισμικού επιχείρησης

|  Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε μαζί λύση στις δικές σας ανάγκες

Επικοινωνία